From @Jamesandmya: “Little Yoda” #catsofinstag…

From @Jamesandmya: “Little Yoda” #catsofinstagram [source: http://bit.ly/2I8SrnW ]